Triger Point Therapy

נקודת טריגר הינה נקודה על גבי השריר.
בנקודה זו קיימת התכווצות בלתי נשלטת שגורמת לכאב, רגישות גבוהה וירידה בתפקוד של אותו שריר, ירידה בטווחי התנועה וחולשה של השריר.
נקודה כזו יכולה גם להקרין כאב לאזורים אחרים מרוחקים בגוף.
ע"י לחיצה עדינה באותה נקודה בעזרת טכניקות שונות, מייצרים לחץ מתון וקבוע אשר מאפשר לנקודת הכיווץ להשתחרר.
"ובכך ניתן להוריד את הכיווץ וה"ספאזם בשריר, להפחית כאב, למנוע יצירת דלקות תוך שריריות, לשמר את זרימת הדם למקום ולהגדיל טווחי תנועה, וכמובן להגדיל תפקודיות.