שיקום מניתוחים אורטופדים

 

לאחר ניתוחים אורטופדיים: ניתוחי גב, צוואר, ברכיים, קרסוליים וכו', יש חשיבות מאוד גדולה לטיפול שיקומי מקצועי ומובנה.
בעוד כולם מעוניינים לדבר על תרגילים מתקדמים וחזרה לפעילות וספורט במהירות לאחר ניתוחים או פציעות, יש חשיבות מאוד גבוהה שהשלב הראשוני של השיקום יבוצע בצורה מקצועית ובקצב הנכון על מנת להימנע מסיבוכים בהחלמה וכדי להשיג רמת תפקוד הרבה יותר גבוהה במהלך הדרך ובשלב יותר מאוחר.
אם השלב הראשון של השיקום איננו מתבצע נכון, יסבול המשוקם מבעיות וסיבוכים בעלי קשר ישיר או עקיף לניתוח או לפציעה.